Sleepout i Sofienbergparken

Mange har reagert med skuffelse og frustrasjon på at bystyret i Oslo sist onsdag vedtok en innstramming av vedtektene for overnatting ute i byen. Kari Veiteberg har tatt iniativ til en sove ute-aksjon i Sofienbergparken i solidaritet med de som blir hardest rammet. I skrivende stund har over 250 mennesker meldt på Facebook at de kommer. Dette er et privat initiativ, der spesielt prester og andre ansatte i den norske kirke har blitt oppfordret til å delta.

Fredag kveld skrev Veiteberg på sin Facebookside:
«EG BUR I FEIL BY NO, MEN HAR EIT INTENST BEHOV FOR SLEEP OUT I SOFIENBERGPARKEN. TENK OM ALLE PRESTANE I BYEN OG KLOKKARANE OG ANDRE GEISTLEGE OG UGEISTLEGE; JA ALLE BERRE LA SEG TIL Å SOVE I PARKEN!»

Mange, geistlige såvel som «ugeistlige» har siden meldt sin interesse, og vi håper det blir mange mennesker og god stemning i Sofienbergparken i kveld. Dette er en spontan aksjon, en kreativ og fredelig måte å protestere på et vedtak vi mener er uklokt. Mange av oss som overnatter ute i kveld møter hjemøse i kraft av vårt arbeid, og er bekymret for det vi opplever er en stadig forverring av situasjonen for grupper av mennesker som allerede har det svært, svært vanskelig. Dette er en spontan aksjon og vi som deltar deltar kun på vegne av oss selv som engasjerte byborgere, selv om mange av oss er ansatt i Den norske kirke eller organisasjoner som Kirkens Bymisjon. Aksjonen har spredt seg raskt via nyheter og sosiale medier over pinsehelgen, og vi har ikke noen felles programerklæring. Her er likevel noen punkter som flere av oss er enige om:

1) Vi ønsker at dette skal være en fredelig og konstruktiv aksjon, i solidaritet med alle sårbare grupper som rammes av bystyrets skjerpelse.

2) Hjemløshet og behovet for å sove utendørs i Oslo er en sammensatt og komplisert utfordring som gjelder mennesker i ulike livssituasjoner: rusavhengige, psykisk syke, økonomiske flyktninger fra kriserammede land i Europa som Spania, Italia, Hellas og land i Øst-Europa, samt forfulgte og marginaliserte etniske grupper som for eksempel Romfolket. Vi ønsker ikke å stille disse gruppene opp mot hverandre, men håper vi på sikt kan få til gode løsninger i byen vår som kan møte de ulike utfordringene.

3) Vi anerkjenner at hjemløshet og utesoving i Oslo byr på utfordringer for politikere og lovens håndhevere såvel som befolkningen ellers. Men derfor vi heller ikke på raske og enkle løsninger som Oslo bystyre nå går inn for, men for et langsiktig og kontinuerlig arbeid som vil bedre levevilkårene for mennesker i en utsatt situasjon.

4) Camping i byens parker og overnatting under broer, og andre steder ute i byrommet er ingen god permanent løsning, og vi skulle gjerne sett at alle kunne sove innendørs i Oslo. Vi skjønner også frustrasjonen over forsøpling og at noen bruker offentlig rom som toalett. Ved å opprette tilstrekkelig med offentlige toaletter og lavterskel botilbud med dusjmuligheter tror vi at mye av situasjonen kan avhjelpes. Vår erfaring er at nødstilte tilreisende som kommer hit, helst vil være i sitt hjemland sammen med familie og nettverk, og kommer til Norge i håp om å finne arbeid og tjene penger som de kan ta med hjem. Vi tror ikke at opprettelsen av offentlige toaletter og lavterskel botilbud vil føre til mange nye tilreisende.

5) Deler av Europa er i krise, og noe av denne nøden møter oss i byen vår. De økonomiske, sosiale og politiske utfordringene Europa møter må løses internasjonalt. For eksempel er EUs arbeid for Romfolket i Romania og over hele Europa helt nødvendig. Men, vi må behandle mennesker som kommer hit i nød med respekt og sørge for at grunnleggende livsbehov blir dekket.

Velkommen til en fredelig sove ute-aksjon i Sofienbergparken i kveld! Aksjonen begynner kl 22, men kom gjerne før.

Her kan du lese mer
Facebook-sida for arrangementet
Presteprotest mot uteliggerforbud, Oppslag i Vårt Land, lørdagPresteprotest mot uteliggarforbod, NRK

Tags: , , , , ,

1 kommentar
  1. Tilbaketråkk: Soveprotesten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *