Om Adelheid Firing Hvambsal

Jeg er generalsekretær i Kirkens Bymisjon, og startet i jobben 1.juni 2015.