Om Anne-Marie Kvarme

Jeg er leder for Cafe Britannia i Fredrikstad. Dette er en nokså ordinær kafé i byen med arbeidstrening bak disken. Kafeen er en arena for mestring og nettverksbygging. Selv er jeg vernepleier og ble ansatt i Bymisjonen i 2008.

Og de nominerte er …

Det er slutten på året, og tid for nominasjoner. Året skal summeres opp, og hedersmenn og kvinner skal trekkes ut av skyggen og inn i flombelysningen. Men hvem har nominert faren som reiser til byen og går hvileløst rundt i gatene natt etter natt i håp om å finne det barnet som en gang satt smilende på fanget hans? Les videre