Om Home-Start - Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et støtteprogram for småbarnsfamilier hvor frivillige familiekontakter tilbyr støtte og omsorg ut fra den enkelte families behov.