Om Kai-Rune Myhrer

Jeg er daglig leder på Batteriet - ressurssenter mot fattigdom. Vi bidrar til målrettet, stabil og effektiv drift i organisasjoner som kjemper mot fattigdom, bidrar til opprettelse av nye grupper og organisasjoner innen fattigdomsbekjempelse, og kobler personer og ressurser innen dette feltet. Batteriet drives av Kirkens Bymisjon.